แหล่งข้อมูลดีๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ update ใหม่ทุกวัน
อันตรายที่เกิดจากรถยก_01

อันตรายที่เกิดจากรถยก

by Krin Jennings
58 views

การทำงานกับรถยกอาจเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายและต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก และยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมรถยกเองต้องมีการตรวจสอบและให้แน่ใจว่ารถยกอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้ปฎิบัติงาน

การใช้งานรถยกอาจเสี่ยงต่ออันตรายหลายประการ ได้แก่ การพลิกคว่ำ การชน และการตกจากรถยก ผู้ปฏิบัติงานควรรับรู้และระมัดระวังต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและข้อกำหนดเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้งานรถยกอย่างเคร่งครัด

อันตรายที่เกิดจากรถยก_02

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

การติดตั้งอุปกรณ์เสริมบนรถยกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ อุปกรณ์เสริมที่ไม่ถูกติดตั้งหรือใช้งานอย่างถูกต้องอาจเพิ่มความเสี่ยงในการทำงานด้วยการเปลี่ยนแปลงระยะห่างและน้ำหนักของรถยก นอกจากนี้ อุปกรณ์เสริมยังสามารถเปลี่ยนจุดศูนย์ถ่วงของรถยกและลดความสามารถในการบรรทุกได้ด้วย การรักษาความปลอดภัยในการใช้งานรถยกต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเสมอ

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงและรถยกเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย เนื่องจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความเสี่ยงและอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานได้ การตรวจสอบรถยกอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้งานเป็นการปฏิบัติที่ควรทำให้เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน

การเติมเชื้อเพลิง

การเติมเชื้อเพลิงและการชาร์จแบตเตอรี่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นในการดูแลรักษารถยนต์ของเรา อย่างไรก็ตาม การทำสิ่งเหล่านี้ต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้จากการติดไฟของเชื้อเพลิง ดีเซล หรือโพรเพน นอกจากนี้ การชาร์จแบตเตอรี่อาจสร้างก๊าซที่ติดไฟได้ จึงไม่ควรสูบบุหรี่ใกล้บริเวณเติมน้ำมันหรือชาร์จประจุไฟฟ้า นอกจากนี้การระบายอากาศไม่ดียังเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดการสะสมของควันพิษ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ และอาจเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

อันตรายที่เกิดจากรถยก_03

การหลบหลีกและความเร็ว

การขับรถยกอย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นการเสี่ยงต่อความปลอดภัย ผู้ขับขี่ควรใส่ใจกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและปฏิบัติตามกฎของจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ควรขับรถยกออกไปบนถนนหรือพื้นที่ที่มีคนเดินถนนหรือเครื่องจักรอื่นๆ ที่อาจอยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ควรระมัดระวังน้ำหนักบรรทุกของรถยก เพราะมันอาจทำให้มองเห็นได้ยากและขัดขวางการขับขี่ การยกสิ่งของสูงเกินไปอาจทำให้ต้องขับถอยหลังซึ่งเป็นการขับขี่ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ง่าย

จุดบอด

การเพิกเฉยต่อจุดบอดของรถยกอาจก่อให้เกิดการกระแทกหรือการชนที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะเมื่อบรรทุกสินค้าสูงมาก ที่ทำให้ปิดกั้นการมองเห็นของผู้ปฏิบัติงานและไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้ ดังนั้น ผู้ขับขี่จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมาก และมีผู้ให้สัญญาณเมื่อจำเป็นต้องทำงานบริเวณจุดบอด

แสงสว่างและสภาพอากาศที่ไม่ดีสามารถทำให้ทัศนวิสัยลดลงและทำให้นำทางได้ยากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเรียนรู้เส้นทางล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับจุดบอดที่อาจเกิดขึ้น สิ่งกีดขวาง และอันตรายจากรถยกอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของคนเดินถนนและผู้ปฏิบัติงานรถยก ควรมีการนำทางคนเดินถนนให้ห่างจากรถยกที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ และปิดกั้นพื้นที่เพื่อแยกคนเดินออกจากรถยกหากเป็นไปได้ เพื่อป้องกันการชนหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสภาพที่มีขีดจำกัดในการมองเห็นและเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่คงที่

สภาพพื้นที่

การทำงานในพื้นที่ที่โดยรอบมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตราย เช่น มีเศษซากวัสดุที่กระจายอยู่ แอ่งน้ำที่ไม่คงที่ หรือพื้นดินที่ไม่มั่นคง อาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น การล้มหรือการพลิกคว่ำของรถยกที่ใช้งานอยู่ ดังนั้นผู้ปฎิบัติงานควรสังเกตพื้นที่โดยรอบและทำการเคลียร์พื้นที่ให้พ้นจากแหล่งอันตราย และวางแผนปิดกั้นพื้นที่ที่ไม่มั่นคงก่อนปฎิบัติงาน และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากสถานที่ปฎิบัติงานมีทางลาดชัน

อันตรายที่เกิดจากรถยก_04

น้ำหนักบรรทุก

การบรรทุกสินค้าโดยใช้รถยกเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อความปลอดภัย โดยเฉพาะเมื่อเราต้องบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมากหรือเป็นอันตราย สิ่งที่จำเป็นก่อนที่จะเคลื่อนย้ายรถยกและสินค้าที่บรรทุกต้องมีการตรวจสอบว่าน้ำหนักสินค้าตรงกับขอบเขตของรถยกหรือไม่ นอกจากนี้ ยังควรทำการยึดวัสดุให้แน่นหนาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบรรทุกที่ไม่ถูกต้อง

สรุป

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำงานกับรถยกอาจเกิดขึ้นได้ แต่เราก็สามารถป้องกันได้ด้วยมาตรการที่เหมาะสมและการปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ขั้นแรกในการทำงานกับรถยกคือการเลือกประเภทและพิกัดการยกของรถยกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ต้องทำ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

นอกจากนี้ ควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับรถยก อาทิเช่น การตรวจสอบรถยกและอุปกรณ์เสริมก่อนการใช้งาน เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น หมวกนิรภัยและเสื้อคลุมกันเคมี และปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อทำงานกับวัสดุที่เป็นอันตราย เช่น สารเคมี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานเพื่อความปลอดภัยเป็นที่สุด

You may also like

แหล่งรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณจำเป็นต้องรู้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ติดต่อ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by democracybuilders