แหล่งข้อมูลดีๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ update ใหม่ทุกวัน
1 ระบบดับเพลิงที่ใช้โฟม (Foam-Water Sprinkler Systems)

ระบบดับเพลิงที่ใช้โฟม (Foam-Water Sprinkler Systems)

by Krin Jennings
57 views

ระบบสปริงเกอร์โฟม (Foam-Water Sprinkler Systems) คือระบบดับเพลิงที่ใช้โฟมเพื่อปิดกั้นและดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้มีหลักการทำงานที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบสำคัญและข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องรู้ดังนี้

หลักการปฏิบัติงาน

 • ระบบสปริงเกอร์โฟมทำงานโดยการผสานน้ำและโฟมเข้มข้นเข้าด้วยกัน โฟมที่เกาะตัวกันอยู่เหนือไฟจะปิดกั้นออกซิเจนและช่วยดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว ระบบนี้มีความสามารถในการดูดซับของโฟมที่ดีเพื่อให้ไฟดับได้ทันที
 • ส่วนประกอบที่สำคัญและข้อมูลทางเทคนิค1 ประเภทของโฟมและความเข้มข้น

2 ประเภทของโฟมและความเข้มข้น

1. ประเภทของโฟมและความเข้มข้น

  • AFFF (Aqueous Film Forming Foams) โฟมที่สร้างฟิล์มน้ำ เหมาะสำหรับเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฮโดรคาร์บอน
  • AR-AFFF (Alcohol-Resistant – AFFF) โฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์สำหรับการเกิดเพลิงไหม้ของสารละลาย
  • โฟมโปรตีนและฟลูออโรโปรตีนโฟมที่มีความหนาแน่นและความทนความร้อนสูง
  • ความเหมาะสมของประเภทโฟมจะขึ้นอยู่กับประเภทของเพลิงไหม้

2. หลักการผสม

  • การผสานน้ำและโฟมเข้มข้นใช้ตัวอ่าน Venturi ในท่อไฟฟ้าอินไลน์
  • ความแม่นยำในการสัดส่วนการผสมมีความสำคัญ เพียงเล็กน้อยของการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนโฟมสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดับเพลิง

3. การขยายตัวของโฟม

  • การเติมอากาศให้กับโฟมเพื่อผสมเหลวดีเป็นสำคัญ
  • โฟมที่มีการขยายตัวสูงสามารถใช้ร้อยละน้อยของสารละลาย

3 หัวฉีดน้ำ

4. หัวฉีดน้ำ

  • ขนาดของหัวฉีดน้ำมีความสำคัญ ขนาดเล็กหรือใหญ่มักมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
  • การเปิดใช้งานต้องคำนึงถึงอุณหภูมิขณะที่ระบบทำงาน

การทำงานของระบบ

1. การเปิดใช้งาน

  • ระบบตรวจจับความร้อนจากไฟไหม้และส่งสัญญาณให้ระบบปล่อยโฟม
  • การเปิดใช้งานเกิดขึ้นเมื่อมั่นใจว่ามีเพลิงไหม้

2. การสร้างโฟม

สัดส่วนการผสมน้ำและโฟมที่แม่นยำเคลื่อนที่ผ่านท่อระบบ

3. การขยายตัวของโฟม

การขยายตัวของโฟมมีบทบาทสำคัญในการควบคุมไฟ

4. เริ่มต้นดับเพลิง

โฟมที่มีคุณสมบัติดับเพลิงอย่างรวดเร็วจะลดอุณหภูมิของไฟ

ข้อควรพิจารณาในการออกแบบระบบ

1. การประเมินอันตราย

ความเข้าใจความเสี่ยงจากไฟไหม้เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบระบบ

4 อัตราการไหลและระยะเวลาการใช้งาน

2. อัตราการไหลและระยะเวลาการใช้งาน

การกำหนดอัตราการไหลและระยะเวลาการใช้งานมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ

3. การจัดเก็บสารละลายโฟม

การรักษาสารละลายโฟมเข้มข้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อการใช้งานตามความจำเป็นและการทดสอบ

5 การรักษาสารละลายโฟมเข้มข้นเป็นสิ่งสำคัญ

You may also like

แหล่งรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณจำเป็นต้องรู้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ติดต่อ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by democracybuilders