แหล่งข้อมูลดีๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ update ใหม่ทุกวัน
การตรวจสอบระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนทำงานประจำวันเพื่อความปลอดภัย

by Krin Jennings
435 views

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำทุกวัน ก่อนเริ่มงานเพื่อความปลอดภัย

ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประจำวันก่อนเริ่มทำงานทุกคนสามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องเป็นช่างไฟฟ้าเท่านั้นเพราะการตรวจสอบประจำวันเป็นการตรวจดูสภาพอุปกรณ์ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ เช่น

 • ตรวจสอบด้วยสายตาทั่วไป สภาพภายนอกปกติหรือไม่ ชำรุด เสียหาย หรือเปล่า
 • ตรวจสอบสวิตช์เปิด – ปิด / เต้ารับ – เต้าเสียบ
 • ตรวจสอบการตัดการทำงานของระบบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยรอบว่ามีน้ำ หรือสิ่งที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้หรือไม่

ซึ่งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนการทำงานประจำวัน เพื่อเป็นการเช็คเบื้องต้นว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้น อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ หากพบเห็นจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจะได้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขก่อนมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น โดยหน้าที่ของผู้ใช้งานต้องตรวจสอบเท่าที่ทำได้เท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่แก้ไขระบบไฟฟ้า เพราะผู้ที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต้องเป็นช่างไฟฟ้าเท่านั้น 

การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

การดูแลระบบไฟฟ้าทั่วไป

การบำรุงรักษา PM ระบบไฟฟ้า สามารถทำได้โดยวิศวกรที่มีความรู้ หากเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปไม่ซับซ้อนสามารถตรวจสอบโดยช่างได้ การตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าก่อนการใช้งานโดยหัวข้อในการตรวจสอบ เช่น

การตรวจสอบสภาพสายไฟ

การตรวจสอบสภาพสายไฟ 

สายไฟ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการเลือกใช้สายไฟมีผลต่อการใช้งานเป็น อย่างมาก ต้องเลือกให้เหมาะกับขนาดของไฟฟ้า และสายไฟต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด โดยหัวข้อในการตรวจสอบสภาพสายไฟก่อนการใช้งาน ได้แก่ สายไฟร้อนหรือไม่ ถูกกดทับด้วยวัสดุอื่นหรือไม่ เพื่อเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้น ดูสภาพฉนวนหุ้มสายไฟว่ามีรอยขาดหรือไม่ หากพบความผิดปกติต้องรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาดำเนินการแก้ไขก่อนการใช้งาน

การตรวจสอบเบรกเกอร์

ตรวจสอบสภาพของเบรกเกอร์ โดยดันเบรกเกอร์ขึ้นในตำแหน่ง on หากเบรคเกอร์หล่นลงมาจาก ตำแหน่ง on แสดงว่าเบรกเกอร์ชำรุด 

การตรวจสอบสวิตช์ไฟฟ้า

การตรวจสอบสวิตช์สำหรับแสงสว่าง สามารถตรวจสอบด้วยตนเอง เช่น

 1. ตรวจสอบการเปิดและปิด สวิตช์ หากหน้าสัมผัสไม่สนิทหรือค้างให้เปลี่ยนใหม่ทันที
 2. เมื่อเปิดแล้วสวิตช์ร้อน อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ให้เปลี่ยนใหม่ทันที
 3. ตรวจสอบฝาครอบสวิตช์ต้องปิดสนิทไม่แตกร้าว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สัมผัส

การตรวจสอบเต้ารับและเต้าเสียบ

การตรวจสอบเต้ารับและเต้าเสียบ

นอกจากอุปกรณ์และขั้วต่อไฟฟ้า เต้ารับและเต้าเสียบต้องได้รับมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด โดย ผู้ใช้งานสามารถตรวตสอบสภาพก่อนการใช้งานได้ เช่น

 1. เต้ารับและเต้าเสียบ อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว
 2. เต้ารับและเต้าเสียบไม่มีรอยไหม้
 3. เต้าเสียบแบบมีสายดิน ห้ามหักขาสายดินออก
 4. เมื่อเสียบแล้วต้องแน่น ไม่หลวม
 5. เต้ารับต้องสะอาด ไม่มีฝุ่นภายในรูเสียบ และควรเลือกเต้ารับที่มีลิ้นกันฝุ่นละออง

การตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

การตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

ก่อนเริ่มทำงานทุกวัน พนักงานที่ทำงานในส่วนของสำนักงาน สามารถตรวจสอบอุปกรณ์สำนักงานก่อนเริ่มงานได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โดยในการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มงาน ให้ตรวจสอบดังนี้

 1. ตรวจสอบส่วนที่เป็นโลหะให้มีการต่อลงดิน
 2. ตรวจสอบโครงโลหะและขั้วต่อ
 3. ตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง สายสัญญาณเสียบแน่น
 4. หากพบความผิดปกติของคอมพิวเตอร์ ห้ามเปิดฝาเครื่องซ่อมด้วยตนเอง ให้แจ้งผู้มีหน้าที่โดยตรงทำการแก้ไข

ประโยชน์ของการตรวจระบบไฟฟ้าก่อนเริ่มงานประจำวัน

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำวัน สำหรับผู้ใช้งาน สามารถช่วยให้เกิดความปลอดภัย และเห็นถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อดีของการตรวจระบบไฟฟ้าก่อนเริ่มใช้งานประจำวัน เช่น

 1. มั่นใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 2. ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
 3. ลดค่าไฟฟ้าเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ
 4. รู้ถึงความผิดปกติและสามารถแก้ไขได้ ก่อนเกิดความเสียหาย

สรุป

ไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็มีโทษเช่นกัน หากผู้ใช้งานไม่ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้า  หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนเริ่มต้นใช้งานในทุกวัน เพราะหากเราไม่ตรวจสอบ ก็จะไม่เห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้งาน เมื่อใช้งานไปนานๆ อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และยังทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานอีกด้วย

You may also like

แหล่งรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณจำเป็นต้องรู้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ติดต่อ

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by democracybuilders