แหล่งข้อมูลดีๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ update ใหม่ทุกวัน
1.การเพิ่มประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงาน ผ่านการผลิตสมัยใหม่ด้วย AUTOMATION

by Krin Jennings
46 views

กระบวนการผลิตสมัยใหม่ เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยนำระบบ Automation มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาในการทำงาน (Downtime) อีกทั้งยังสามารถแสดงผลการทำงานได้อย่าง Real-Time ซึ่งช่วยในการลดความสูญเปล่าในการผลิต ซึ่งปัจจุบันหลายๆ อุตสาหกรรมได้มีการนำมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

กระบวนการผลิตสมัยใหม่

การผลิตในสมัยใหม่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นผลที่ทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการผลิตอย่างมากขึ้น กระบวนการผลิตสมัยใหม่นี้มุ่งเน้นการใช้ระบบ Automation ในการควบคุมเครื่องจักรกล นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล่าวอีกด้วย เช่น ระบบ IoT (Internet of Things) ที่มีความสามารถในการรองรับการปรับเปลี่ยนและการควบคุมการผลิตอย่างยืดหยุ่น และแพลตฟอร์ม IDA (Industrial IoT and Data Analytics Platform) ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-Time เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.การเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อได้เปรียบของการออกแบบระบบ Automation สำหรับการผลิตในยุค 4.0 

1. ช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเป็นระบบเต็มประสิทธิภาพ มีความแม่นยำมากขึ้น

2. ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ทั้งต้นทุนแรงงานมนุษย์ และต้นทุนทรัพยากรที่อาจเกิดความสิ้นเปลืองจากความไม่แม่นยำในการผลิตได้

3. เพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้น เนื่องจากระบบสามารถทำงานได้อย่างลื่นไหล มีความเสถียรในการทำงานโดยใช้คนน้อยที่สุด

4. ระบบสามารถซ่อมแซม และอัปเกรดได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อการทำงานน้อย

อนาคตของการใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) ในการผลิตนั้นสำคัญอย่างมาก โดยมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มผลผลิต แต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิต

การนำระบบ Automation เข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้นเป็นโจทย์ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตต้องเตรียมพร้อมให้เรียบร้อย ควรมีการวางแผนในการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ เช่น การนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการเชื่อมต่อและควบคุมกระบวนการผลิต หรือแม้แต่การพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานให้เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดการผลิตที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเป็นนวัตกรรมในการผลิตสินค้า และบริการในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องและทันสมัย

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.simtec.or.th/blog/modern-production-automation-manufacturing-factory/

You may also like

แหล่งรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณจำเป็นต้องรู้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ติดต่อ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by democracybuilders