แหล่งข้อมูลดีๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ update ใหม่ทุกวัน
1. ประมวลกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศ ( IECC )

ประมวลกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศ ( IECC )

by Krin Jennings
39 views

ประมวลกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศ (IECC : The International Energy Conservation Code) เป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสำหรับการออกแบบ การก่อสร้าง และการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดการใช้พลังงาน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. การออกแบบ จัดวาง สร้างสัดส่วนของช่องเปิดของอาคารโครงสร้างของ IECC 

ประกอบด้วยข้อกำหนดที่แยกกันสำหรับอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ และมีไกด์ไลน์เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานและระดับพลังงานที่ต้องการ นี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

  • ไกด์ไลน์ด้านข้อกำหนดที่เป็นส่วนสำคัญใน IECC รวมถึงการกำหนดค่า U-Value และความหนาแน่นของพลังงานแสงสว่างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เฉพาะสำหรับส่วนประกอบอาคารแต่ละส่วน
  • ไกด์ไลน์ด้านประสิทธิภาพของ IECC แนะนำการใช้การสร้างแบบจำลองพลังงานเพื่อแสดงให้เห็นว่าการออกแบบที่นำเสนอนั้นใช้พลังงานเท่ากันหรือน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารที่สร้างขึ้นอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนด
  • ไกด์ไลน์ดัชนีพลังงาน (ERI : Energy Rating Index) ให้คะแนนประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารที่พักอาศัย โดยคะแนนที่ต่ำกว่าแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น

มีบทบัญญัติที่สำคัญเพื่อความสำเร็จของ IECC ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่า R-value สำหรับฉนวนกันความร้อน การออกแบบ จัดวาง และสร้างสัดส่วนของช่องเปิดของอาคาร (Fenestration) และการปิดผนึกอากาศ (Air Sealing) เพื่อประหยัดพลังงาน

บทบัญญัติที่สำคัญ

2. ฉนวนกันความร้อน สำหรับโซนสภาพอากาศที่แตกต่างกัน

เปลือกอาคาร (building envelope)

1.1 ฉนวนกันความร้อน : กำหนดค่า R-value สำหรับส่วนประกอบต่างๆ และสำหรับโซนสภาพอากาศที่แตกต่างกัน และการใช้ฉนวนพื้นแบบ slab-on-grade

1.2 การออกแบบ จัดวาง สร้างสัดส่วนของช่องเปิดของอาคาร (Fenestration) : ระบุ U-factors และ SHGC สำหรับหน้าต่าง ประตู และช่องรับแสง

1.3 การปิดผนึกอากาศ (Air Sealing) : การปิดผนึกที่มีรอยต่อการก่อสร้าง ตะเข็บ และการเจาะทะลุ และการทดสอบประตูโบลเวอร์

ระบบเครื่องกล (HVAC)

2.1 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ : ระบุค่า SEER, EER, และ HSPF ขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์ HVAC ตามประเภทและความจุ

2.2 การปิดผนึกท่อ : การปิดผนึกท่อและการทดสอบการรั่วของท่อ

2.3 การระบายอากาศ : การระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 หรือ 62.2

2.4 การควบคุม : การติดตั้งเทอร์โมสแตทที่ตั้งโปรแกรมได้และระบบแบ่งโซนตามความเหมาะสม

4. ระบบทำน้ำร้อน

ระบบทำน้ำร้อน

3.1 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ : ระบุปัจจัยด้านพลังงานขั้นต่ำสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน

3.2 ฉนวนท่อน้ำร้อน : การใช้ฉนวนท่อน้ำร้อนที่มี R-values ตามที่กำหนด

3.3 การหมุนเวียนความต้องการ : การควบคุมและระบบหมุนเวียนสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน

ระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง

4.1 ความหนาแน่นของพลังงานแสงสว่าง : กำหนดวัตต์สูงสุดต่อตารางฟุตสำหรับพื้นที่ประเภทต่างๆ

4.2 การควบคุมแสงสว่าง : การติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าใช้ สวิตช์เวลา หรือการควบคุมอื่นๆ ในตำแหน่งเฉพาะ และการควบคุมที่ตอบสนองต่อแสงกลางวันตามความเหมาะสม

5. พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน

5.1 ข้อกำหนดด้านพลังงานแสงอาทิตย์ : การสร้างอาคารที่พร้อมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการบูรณาการพลังงานหมุนเวียน

5.2 การบูรณาการพลังงานหมุนเวียน : การส่งเสริมการรวมตัวกันของแหล่งพลังงานหมุนเวียนและการให้แนวทางหรือข้อกำหนดสำหรับการบูรณาการการใช้พลังงานหมุนเวียน

การว่าจ้างและการตรวจสอบ

6.1 การทดสอบระบบ : การทดสอบและปรับสมดุลของระบบ HVAC และการตรวจสอบความแน่นของการปิดผนึกและท่อผ่านการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ

6.2 เอกสารประกอบ : การระบุเอกสารที่จำเป็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมถึงการคำนวณ ผลการทดสอบ และการรับรอง

การปฏิบัติตามข้อกำหนดตามประสิทธิภาพ

7.1 การสร้างแบบจำลองพลังงาน : แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุมัติเพื่อสร้างแบบจำลองการใช้พลังงาน ต้องมีเอกสารอินพุตและเอาต์พุตของแบบจำลองพลังงาน

7.2 การ Trade-off : ช่วยให้เกิดการ Trade-off ระหว่างส่วนประกอบและระบบต่างๆ ของอาคารเพื่อให้เกิดการใช้พล

IECC ยังส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุมัติเพื่อสร้างแบบจำลองพลังงานและการ Trade-off ระหว่างส่วนประกอบและระบบต่างๆ ของอาคารเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานโดยรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับการออกแบบอ้างอิงมาตรฐาน

สุดท้าย IECC ยังให้ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละพื้นที่เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่แตกต่างกัน รวมถึงข้อกำหนดเพื่อต่อเติมอาคารที่มีอยู่และการจัดการและติดตามการใช้พลังงานของอาคารให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว

You may also like

แหล่งรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณจำเป็นต้องรู้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ติดต่อ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by democracybuilders